• EMEKLİLİK
  • FORMLAR
  • SORGULAMALAR
  • SORU CEVAP
  • BİLGİ MERKEZİ
  • YAZARLAR

Polislerin Üniversite Sürelerini Borçlanması

5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinde Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4/1-c sigortalılığı (Emekli Sandığı iştirakçiliği) kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılıyor. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödeniyor.

Devamını oku: Polislerin Üniversite Sürelerini Borçlanması

   

Vatandaşlıktan çıkan/çıkarılan memur emeklisi emekli aylığı

Vatandaşlıktan çıkan/çıkarılan memur emeklisi emekli aylığı alamaz ama sonuç vatandaşlığına geçeceğiniz Ülkeye göre değişir

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar veya halen çalışanlar T.C. vatandaşlığını kaybetseler bile emekli aylığı alabilirler, emekli değillerse de emeklilik başvurusunu vatandaş olmasalar da yapabilirler. Ancak, 5434 sayılı Kanun vatandaşlığı baz aldığından vatandaş olmayanlar Emekli Sandığı'ndan emekli olamaz, emekli aylığı alamazlar...Ancak, uluslarası sözleşmelerden doğan hakkları var...

Devamını oku: Vatandaşlıktan çıkan/çıkarılan memur emeklisi emekli aylığı

   

Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları

Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesine göre görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesi, bunların emeklilik kesenek ve kurum karşılığı tutarlarının da yüzde 50 oranında kesilmesi gerekiyor.

Devamını oku: Açığa Alınan/Göreve İade Edilen Memurların Sosyal Güvenlik Hakları

   

4/c Sigortalılarının Borçlanmasında Önemli Farklılıklar

Sosyal güvenlik konusunda vatandaşlarımızı aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu konuda özellikle Emekli Sandığı konusuna temas eden yazar azlığından dolayı bunlara görece biraz daha fazla zaman ayrımaya gayret ediyorum. “Hem Emekli Sandığı hem de SSK sürelerim var, benim için hangisinden olmamın daha iyi olacağına dair bir bilgi alamıyorum” diyenlerin konusuna değinmek istedim. Evet bunun tek bir cevabı yok maalesef, genel olarak Emekli Sandığı'ndan emekli olmak daha doğrudur denilebilirse de kişinin SSK primlerinin dönemine ve matrah niteliğine ve de memuriyetteki ek göstergesine bağlı olarak bu cevap değişebiliyor. Burada da sosyal güvelikte formüllerin kişiselliği ilkesi kendini gösteriyor.  

Devamını oku: 4/c Sigortalılarının Borçlanmasında Önemli Farklılıklar

   

Geçmişte 10 yıllık memur olup da istifa edenler emekli olacak

Geçmişte 10 yıllık memur olup da istifa edenler emekli olacak

 

26 Haziran 2013 günü bu köşeden, “Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, 10 yıl memurluk yapan emekli olabilecek” demiştik. Zira, Anayasa Mahkemesi, Ankara 17. İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine, 18 Haziran 2013 Salı Günlü Toplantısında aldığı karar ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun geçici 206. maddesindeki, “8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan…” ibaresinin iptaline karar vermişti. İptalinde de kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Şimdi karar Resmi Gazetede 18 Ocak 2014 günü yayımlandı…

Devamını oku: Geçmişte 10 yıllık memur olup da istifa edenler emekli olacak

   

Memurlar Emekliliğinde Anayasa Mahkemesi Kararına Dikkat Çekelim

Memurlar   Emekliliğinde Anayasa Mahkemesi Kararına Dikkat Çekelim

18/01/2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile aşağıdaki maddenin anayasaya aykırı olduğuna karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı    : 2012/147

Karar Sayısı : 2013/78

Karar Günü : 18.6.2013

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 17. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 23.5.2002 günlü, 4759 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen geçici 206. maddesinde yer alan “8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan...” ibaresinin Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

Devamını oku: Memurlar Emekliliğinde Anayasa Mahkemesi Kararına Dikkat Çekelim

   

Sayfa 1 > 24

Giriş Formu

Memur Rehberi
Sigortalı Rehberi
serbest_calisan_rehberi
yasli_ve_ozurluler_rehberi